DOKONALÉ ZUŠLECHTĚNÍ KOVŮ.

Tiráž

Metallveredlung Kotsch GmbH

Am Gerichtsberg 4
08289 Schneeberg

Tel. +49.3772.358 87 70
Fax. +49.3772.358 87 77

info@metallveredlung-kotsch.de
http://www.metallveredlung-kotsch.de

Jednatelé společnosti: Jürgen Kotsch / Hardy Kotsch
Rejstříkový soud: Amtsgericht Chemnitz
Rejstříkové číslo: HRB 19539
Dozorčí orgán: Řemeslnická komora Chemnitz
Číslo podniku: 04392483
Daňové identifikační číslo: DE219889495
Název povolání: povrstvitel
Stát, v nemž byl tento název udelen: Německo


Za obsah odpovídají podle §5 zákona o telemédiích:
Jürgen Kotsch / Hardy Kotsch, adresa viz nahoře

Péce a hosting
Chemnitzer Webdesign

Upozornění na ručení

1. Obsah této online nabídky
Osoba, respektive osoby odpovídající za tuto internetovou nabídku („autor“) neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu tímto způsobem zprostředkovaných předložených informací. Nároky na ručení vůči autorovi, vztahující se na škody věcného nebo ideálního druhu, které vznikly používáním nebo nepoužíváním tímto způsobem zprostředkovaných informací nebo používáním, respektive nepoužíváním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud je autor nezpůsobil prokazatelně úmyslně a hrubou nedbalostí. Všechny nabídky jsou - nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na provedení úprav, doplnění či smazání částí těchto stránek nebo úplného obsahu bez samostatného předchozího oznámení či provoz zveřejněných stránek ukončit na dobu určitou či neurčitou.

2. Komunikace pomocí e-mailu
Komunikace pomocí e-mailu může vykazovat nedostatky ohledně elektronického zabezpečení. V případě obdržená e-mailové zprávy od Vás předpokládáme, že jsme oprávněni na takovou zprávu Vám odpovědět další e-mailovou zprávou. Pokud s tímto opatřením nesouhlasíte, je Vaší povinností nám sdělit, jaký další způsob komunikace upřednostňujete. Prozřetelně upozorňujeme, že příchozí e-maily zásadně nezpracováváme dříve než příchozí poštu a příchozí faxová sdělení.

3. Odkazy a internetové odkazy
V případě přímých či nepřímých odkazů na externí internetové stránky třetích stran neručíme za jejich obsah i přes kontrolu obsahu, pečlivě provedenou z naší strany. Za obsah stránek, na které se odkazuje, odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

4. Autorské právo a právo na používání názvů obchodních značek
Během své publikační činnosti autor vynakládá veškeré své úsilí dodržovat autorská práva ohledně použitého obrazového a textového materiálu, používat obrazové a textové materiály, jejíchž je autorem, nebo používat obrazový a textový materiál, na který se nevztahuje žádná licence.
Na všechny, v této internetové prezentaci uvedené, názvy obchodních značek a názvy zboží, na které se popřípadě vztahují autorská práva třetích stran, se neomezeně uplatňují autorská práva a práva o používání obchodních značek příslušných registrovaných vlastníků.
. Ze samotného uvedení názvu obchodní značky se nesmí vyvodit závěr, že by se na uvedené obchodní značky nevztahovala žádná autorská práva třetích stran! Autor si vyhrazuje vlastní autorská práva na vlastní vytvořený obrazový a textový materiál, který je součástí těchto internetových stránek. Zhotovování kopií nebo používání tohoto obrazového a textového materiálu v elektronických a tiskových publikacích je bez předchozího výslovného souhlasu autora zakázáno.

5. Google Analytics
Tato internetová stránka používá analytickou internetovou službu Google Analytics společnosti Google Inc. (dále jen „Google“).
Při provozu služby Google Analytics se používají textové soubory „Cookies“, , které se ukládají do paměti počítače uživatele a umožňují analyzovat používání této internetové stránky. Informace, které vytvářené soubory cookies o používání uživatele těchto internetových stránek si zpravidla stahuje jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech amerických za účelem provedené příslušné analýzy.
Avšak v případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto internetových stránkách dochází ze strany společnosti Google nejprve ke zkracování IP adresy uživatele na území členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech dochází k přenosu úplné IP-adresy na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech amerických a poté k jejímu zkrácení. Na základě pověření provozovatele těchto internetových stránek společnost Google tyto informace používá k vyhodnocení používání těchto internetových stránek uživatelem za účelem vypracování reportů ohledně internetových aktivit a za účelem poskytování služeb, souvisejících s používáním internetových stránek a internetu, provozovateli internetových stránek. Společnost Google nezpracovává IP-adresy zprostředkované prohlížečem internetových stránek v rámci služby Google Analytics společně s ostatními daty. Ukládání souboru cookies do pracovní paměti počítače lze zamezit příslušným nastavením provozních možností používaného internetového prohlížeče; avšak upozorňujeme , že v takovém případě případně nelze využívat všechny funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu.
Kromě toho lze záznam o používání těchto internetových stránek uživatelem a příslušných údajů (včetně Vaší IP-adresy), přenos těchto dat a zpracování těchto dat společností Google zamezit instalací přídavného aplikace plug-in do internetového prohlížeče, kterou lze stáhnout pod následujícím internetových odkazem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Bližší informace k tomu tématu jsou uvedené pod internetových odkazem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, nebo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace týkající se služby Google Analytics a ochrany osobních údajů). Upozorňujeme, že na této internetové stránce byla služba Google Analytics doplněna kódem "gat._anonymizeIp();", aby se zajistilo anonymizovaný záznam IP-adres (takzvaný IP-masking).